当咱们到各地旅行,那里的美景、美食和风土着土偶情城市给人留下难以忘却的印象。对于葡萄酒喜好者来讲,到酒区观光是与世界各地的葡萄园以及琼浆亲密接触的最佳体式格局。leyu全站官网-app下载
【读音】: dāng zán men dào gè dì lǚ háng ,nà lǐ de měi jǐng 、měi shí hé fēng tǔ zhe tǔ ǒu qíng chéng shì gěi rén liú xià nán yǐ wàng què de yìn xiàng 。duì yú pú táo jiǔ xǐ hǎo zhě lái jiǎng ,dào jiǔ qū guān guāng shì yǔ shì jiè gè dì de pú táo yuán yǐ jí qióng jiāng qīn mì jiē chù de zuì jiā tǐ shì gé jú 。